Traumaseksulogie

Via mijn werk in de hulpverlening ging ik een opleiding traumaseksuologie volgen, aan het Instituut voor Psychodrama. Daar leerde ik diverse psychodrama-modellen kennen. In al die modulen heb ik mij verdiept, bij de grondleggers van de traumaseksualiteit, Peter John Schouten en zijn vrouw Loes Stolker.
Traumaseksuologie onderzoekt de verbinding tussen een schokkende ervaring als kind/jongere en seksualiteit. De schade die is opgelopen heeft grote effecten op de innerlijke structuur, en daarmee op de persoonlijke en seksuele ontwikkeling van de latere volwassene.
Het basismodel binnen de traumaseksuologie is een representatie van het verscheurde ‘innerlijk’ van het slachtoffer, waarvoor 7 stoelen gebruikt worden. Ook voor andere vormen van trauma blijkt dit model zeer geschikt.
Zelf heb ik, na vele jaren jaren systemisch werken, iets aan het basismodel toegevoegd: een 8e stoel, die in mijn visie cruciaal is. Een detail waar ik aan hecht, maar aan de algehele benadering ook niets afdoet.
Traumaseksuologie verdient, zo vind ik, álle aandacht die het kan krijgen. Voel u vrij mij te benaderen voor het inspireren en bijscholen van collega-systemici. Ik sta open voor diverse vormen van samenwerking.